• Een stevige botontwikkeling garanderen.
  • Een mooie kleurexpressie van de bevedering bekomen.
  • Het aanreiken van een juiste calciumbron voor een vlotte eileg en een stevige schaal.
  • Bij roofvogels: calcium tekort in de voeding voorkomen.