Starter Mix (100g)
EXPORT

 19,50

  • Preventie van neststerfte van jonge vogels in hun eerste levensweek (kanaries en Europese vogels).
  • Behandeling en preventie van bacteriële infecties die diarree veroorzaken bij vogels (kanaries en Europese vogels, kleine kromsnavels en duiven).
SKU: 30.007 Category:

Productomschrijving

Master formule tegen diarree en neststerfte

 

In de kweek zijn er soms grote verliezen van nestjongen veroorzaakt door bacteriële diarree tijdens de eerste levensweek. Hoewel de kweekvogels er zelf perfect uitzien en zij hun jongen uitstekend voeden, kan diarree optreden en natte nesten veroorzaken gezien de jongen hun uitwerpselen niet langer omhuld zijn door een vliesje. Onder deze omstandigheden is het niet meer mogelijk voor de ouders om de uitwerpselen te verwijderen en aldus wordt het nest vies en nat.

De kweekpop krijgt vaak een vochtig onderlijf van het zitten op een bevuild nat nest. Men spreekt dan van de “zweetziekte”. De jongen stoppen met groeien en sterven na een aantal dagen.

 

Het is echter mogelijk om dit alles te vermijden door aan de pasgeboren jongen een medicatie te verstrekken die bacteriële diarree voorkomt. In samenwerking met Pantex Holland, heeft dr. Coutteel hiervoor Starter Mix ontwikkeld. Deze behandeling gebeurt via het drinkwater en wordt door de ouders aan de jongen gegeven vanaf het uitkomen, dus dag 1,  gedurende 1 week.

 

INDICATIES

  • Preventie van neststerfte van jonge vogels in hun eerste levensweek (kanaries en Europese vogels).
  • Behandeling en preventie van bacteriële infecties die diarree veroorzaken bij vogels (kanaries en Europese vogels, kleine kromsnavels en duiven).

 

DOSERING EN TOEDIENING

Orale toediening via het drinkwater.

Meng 4 gram (1 maatlepel) van Starter Mix met 1 liter drinkwater.

  • Om neststerfte van jonge vogels te voorkomen: dagelijks toedienen tijdens de eerste levensweek.
  • Bij bacteriële diarree: toedienen gedurende 7 opeenvolgende dagen als een curatieve behandeling.

Verander het medicinale water op dagelijkse basis en voorzie dit als enige bron van drinkwater tijdens de behandeling. Dit water kan men eveneens mengen met het eivoer.

PRESENTATIE

Pot van 100 g, inclusief maatlepel.

Bestemd voor export.

 

Formule unique contre diarrhée et mortalité de nid


Starter Mix
 contient 37,5 mg furaltadone HCl, 50,0 mg oxytétracycline HCl et 25,0 mg sulfate de néomycine par 1 gramme.

En aviculture, il y a parfois de grandes pertes des jeunes causées par la diarrhée bactérienne au cours de la première semaine de vie. Bien que les reproducteurs semblent parfaits et nourrissent leurs oisillons de façon excellente, la diarrhée peut apparaître et provoquer des nids humides, puisque les excréments des oisillons ne sont plus entourés par une membrane. Dans ces circonstances, il n’est plus possible pour les parents d’enlever les excréments et ainsi tout le matériel de nid devient sale et humide.

L’oiseau de reproduction femelle obtiendra souvent un ventre humide en raison d’une litière humide et sale dans le nid. Les jeunes cessent de grandir et meurent après quelques jours.

 

Cependant, il est possible d’éviter tout cela en fournissant aux oisillons un médicament qui prévient la diarrhée bactérienne. En collaboration avec Pantex Holland, le Dr Coutteel a développé le produit Starter Mix. Le traitement se fait par l’eau potable à partir du jour de l’éclosion (c.a.d. jour 1) et est donné aux oisillons par les parents pendant 1 semaine.

 

INDICATIONS

  • Prévention de la mortalité de nid chez les jeunes oiseaux pendant leur première semaine de vie (canaris et indigènes).
  • Traitement et prévention des infections bactériennes causant la diarrhée chez les oiseaux (canaris et indigènes, petits psittacidés et pigeons).

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Administration orale par l’eau potable.

Mélanger 4 grammes (1 mesurette) de Starter Mix avec 1 litre d’eau potable.

  • Pour prévenir la mortalité des oisillons dans les nids: administrez quotidiennement pendant leur première semaine de vie.
  • En cas de diarrhée: administrez sept jours consécutifs comme traitement curatif.

Changez l’eau médicamenteuse quotidiennement et fournissez comme seule source d’eau potable pendant le traitement. En même temps, on peut mouiller la pâtée avec cette eau.

PRÉSENTATION

Pot 100 g, y compris une mesurette.

Additional information

Weight 0.1 kg