Grog New (1kg)
EXPORT

 34,50

  • Behandeling en preventie van verschillende soorten coccidiose en atoxoplasmose bij kanaries en Europese vogels.
  • Onderdrukking van vaak voorkomende bacteriële infecties bij jongen tijdens de groei.
  • Belangrijke ondersteuning bij het voorkomen van “megabacteriën” en Zwarte Punt.
SKU: 30.025 Category:

Productomschrijving

Behandeling tegen coccidiose en atoxoplasmose

Het grootste probleem bij de kweek van kanaries en Europese vogels, is momenteel de aanwezigheid van ziekten zoals coccidiose en atoxoplasmose. Secundair komen daar vaak virale of schimmel-infecties bij, zoals circovirus (Zwarte Punt) en “megabacteriën”. Om deze infecties effectief aan te pakken, ontwikkelde dr. Coutteel in samenwerking met Pantex Holland, de medicatie Grog New.

 

INDICATIES

  • Behandeling en preventie van verschillende soorten coccidiose en atoxoplasmose bij kanaries en Europese vogels.
  • Onderdrukking van vaak voorkomende bacteriële infecties bij jongen tijdens de groei.
  • Belangrijke ondersteuning bij het voorkomen van “megabacteriën” en Zwarte Punt.

 

DOSERING EN TOEDIENING

Orale toediening enkel via zachtvoer/eivoer.

30 ml maatlepel (zit verpakt in de 1 kg pot): Meng één 30ml-maatlepel (= 20 gram) Grog New met 1 kg toebereid zacht-/eivoer.
5 ml maatlepel (wordt apart bij uw order geleverd): Meng één 5ml-maatlepel (= 3 gram) Grog New met 150 gram toebereid zacht-/eivoer.

Start het toevoegen van het product 1 week voor het uitkippen van de eerste jongen.

Blijf dagelijks toedienen gedurende het hele kweekseizoen tot het spenen.

 

PRESENTATIE

Pot van 1 kg, inclusief maatlepel.

Bestemd voor export.

 

Traitement contre la coccidiose et l’atoxoplasmose

Grog New contient 0,1 mg de diclazuril et 25 mg d’oxytétracycline HCl par 1 gramme.

Actuellement, un des problèmes majeurs dans l’élevage des canaris et indigènes, est la présence de maladies comme la coccidiose et l’atoxoplasmose. Sur le plan secondaire, on observe souvent des infections virales ou fongiques, comme le circovirus (maladie du point noir) et la «Mégabactérie».  Pour traiter ces infections efficacement, le Dr Coutteel a développé en collaboration avec Pantex Holland, le médicament Grog New.

INDICATIONS

  • Traitement et prévention de différents types de coccidiose et d’atoxoplasmose chez les canaris et indigènes.
  • Contre les infections bactériennes courantes chez les oisillons pendant la croissance.
  • Un soutien important pour prévenir la «Mégabactérie» et la maladie du point noir.

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Administration orale dans la pâtée/nourriture d’œuf.

Mélanger 20 grammes (1 mesurette) de Grog New avec 1 kg de pâtée/nourriture préparée à l’œuf.

Commencez à ajouter le produit 1 semaine avant d’avoir les premiers jeunes.
Continuez quotidiennement pendant toute la saison de reproduction jusqu’au sevrage.

 

PRÉSENTATION

Pot 1 kg, y compris une mesurette.

Additional information

Weight 0.1 kg