Samenstelling per 10 ml:
50 mg ivermectine

Indicaties:
Giamectine is werkzaam tegen parasieten (zoals luizen) en lichte worminfecties bij duiven.

Toediening en dosering:
Algemene dosering: 1 druppel rechtstreeks op de nekhuid.
(10 ml is voor behandeling van ca. 200 duiven)
Voor aanvang wedvluchten en voor aanvang kweekperiode.

Waarschuwing:
Niet inademen en vermijd direct contact met uw huid. Bij huidcontact direct afspoelen met veel water.

Bewaarconditie:
Goed afgesloten en donker bewaren tussen 15-25 °C, buiten bereik van kinderen.

Uitsluitend bestemd voor niet-consumptiedieren.